Iskolánkról

Tisztelt Látogató!

A BGSZC Budai Gimnázium és Szakgimnáziumban minden érdeklődő általános iskolás talál önmaga számára megfelelő képzést, az angol-magyar két tannyelvű, nyelvi előkészítő (angol), a természettudomány-, informatika-, emelt angol és a média tagozatos gimnáziumi osztályok közül.

A Déli pályaudvar, a Széll Kálmán tér, a BAH-csomópont és a metró közelsége mind a budapesti, mind az agglomerációból érkezők számára könnyen megközelíthetővé teszik iskolánkat.

Számos megtisztelő címmel rendelkezünk, amelyek az elkötelezett tantestület és a gimnáziumi diákok közös munkájának eredményességét és hatékonyságát mutatják.

2011-től iskolánk az OTP Fáy András Alapítvány Mintaiskolája: A partnerség kiemelt figyelmet fordít a pénzügyi tudatosság igényének kialakítására a középiskolás években (pénzügyek kezelése, gazdasági alapismeretek, karrier és pályaorientáció, környezettudatosság, szociális érzékenység), a szemléletformálásra az öngondoskodó egyéntől a felelős gazdálkodóig. Diákjaink így egy sikeres és lehetőleg boldog élet kialakításához és formálásához kapnak segítséget. Tanulóink nagy kedvvel vesznek részt ezeken a programokon. Arról is beszámolnak, hogy az iskolán kívüli rendezvények, táborok, az O.K. Központ látogatásának élménye, az iskolaitól eltérő pedagógiai módszerek nagy hatással vannak rájuk

Tanulóink szociális érzékenységét mi sem jellemzi jobban, minthogy karácsonykor minden osztályunk egy nagy zsákot tölt meg tartós élelmiszerekkel, melyet a Fáy András Alapítvány segítségével rászoruló családokhoz juttatunk el.

2015-ben érdemessé váltunk az Örökös Ökoiskola címre, iskolánk alapító tagja volt az országos ökoiskola hálózatnak. A már jól bevált hagyományokat továbbfejlesztve nagyon színes ökoélet bontakozik ki iskolánkban. Megtanítjuk tanulóinkat környezettudatosan élni, elsajátítják a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatát, versenyeket, kiállításokat szervezünk a különböző jeles napok alkalmából. Az iskola fő nevelési elvei közé tartozik, hogy tágabb környezetüket, a fenntarthatóságot szem előtt tartó, szerető, óvó, gondozó – vagyis környezetbarát – felnőttekké váljanak diákjaink.

2017-ben méltóvá váltunk a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím birtoklására, amelynek következményeként a gimnázium diákjai képviselhették hazánkat a németországi, európai uniós rendezvényen. Bemutathatták, hogy a középiskolában kiemelkedő nyelvi képzésben részesülnek angol, német, spanyol, olasz, orosz és francia nyelvekből. Ezt a magas szintet az Európai Parlament Nagykövet Iskolája cím is alátámaszt a nyelvi képzés kapcsán.

A magas színvonalú oktató munkát számos versenyeredmény is bizonyítja. Tanítványaink minden évben sikeresen szerepelnek az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, a Tudományos Diákkörök Országos Versenyén, az angol két tannyelvű iskolák Országos Angol Nyelvű Civilizációs Versenyén, melynek többször szervezői is voltunk. Több Kazinczy-díjas diákkal is büszkélkedhetünk.

A sokrétű külföldi tanulmányi kirándulásokon diákjaink lehetőséget kapnak, hogy más népek kultúrájával és nyelvével ismerkedhessenek. Az úti célok többek között Lengyelország és Spanyolország, Olaszország, Anglia, Skócia, Ausztria voltak. Az Erasmus projektek keretében holland diákcsere kapcsolatot is ápolunk. A Határtalanul pályázati programok során érintettük Erdélyt, a Felvidéket, Kárpátalját és a Délvidék magyarlakta területeit.

A nyelvi képzéshez és a szociális érzékenységhez köthető tagságunk a Habsburg-Lotharingiai család által vezetett Béke Lángja mozgalomhoz. Lehetőség van találkozni a hercegi párral, a mozgalomhoz kapcsolódó programokon részt venni.

A 20 ezer kötetes könyvtár olyan hatalmas tudástárat biztosít, amelynek segítségével tanulóink bármilyen információt megtalálhatnak. Ugyanezt a célt szolgálják a korszerűen felszerelt számítógép-termek is. A médiaoktatást egy speciális Macintosh gépekkel felszerelt terem segíti. Iskolánk ECDL központként is működik (mind a 7 modulból felkészítjük és levizsgázatjuk az érdeklődőket, amelyet az EU összes országa elismer). Minden tantermünk projektorral felszerelt. Az iskolában jól működő WIFI rendszer van kiépítve. A digitális oktatás során több platformmal ismertetjük meg a hozzánk járókat, így pl. a zoom, a teams,és a google classroom használatával.

Nagyon fontosnak tartjuk tanulóink mindennapi testmozgását. A számos sportköri foglalkozás mellett, jól felszerelt konditermek, az udvaron télen jégpálya várja diákjainkat. Iskolánk szorosan együttműködik a Testnevelési Egyetem tanárképzési programjával, számos nemzetközi eredménnyel rendelkező sportoló adja át tudását, elhivatottságát a fiataloknak.

A BGSzC Budai Gimnázium és Szakgimnázium gyakorlóiskolai kapcsolatban van az ELTE, a Testnevelési Egyetem képzéseivel.

A gimnázium célkitűzése, hogy tanulóinkat felkészítse a közép- és emelt szintű érettségi vizsgákra, így az egyetemi, főiskolai tanulmányokra, felsőfokú szakképzésre. A felvételi eredmények alátámasztják iskolánk célkitűzéseit és programsorát, hiszen korszerű ismereteik révén a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképessé válnak a nálunk végzettek.