Igazgatói köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm iskolánk honlapján, ahol betekintést nyerhet iskolánk életébe.

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Budai Gimnázium és Szakgimnáziumában sokszínű képzést kínálunk.
A gimnáziumban 5 évfolyamos angol-magyar két tanítási nyelvű képzésben, angol nyelvi előkészítő képzésben, 4 évfolyamos természettudomány, informatika, média, emelt angol tagozatos gimnáziumi osztályokban tanulnak diákjaink.

A szakgimnáziumban érettsègivel rendelkező fiatalok tanulják a színészmesterséget.

Mind a gimnáziumban, mind a szakgimnáziumban a pedagógusok, oktatók magas szintű tudással, módszertani felkészültséggel és a nevelés-oktatás iránti elkötelezettséggel rendelkeznek. Számos megtisztelő címmel rendelkezünk, amelyek az elkötelezett tantestület és a gimnáziumi diákok közös munkájának eredményességét és hatékonyságát mutatják.

2011-től iskolánk az OTP Fáy András Alapítvány Mintaiskolája: A partnerség kiemelt figyelmet fordít a pénzügyi tudatosság igényének kialakítására a középiskolás években (pénzügyek kezelése, gazdasági alapismeretek, karrier és pályaorientáció, környezettudatosság, szociális érzékenység), a szemléletformálásra az öngondoskodó egyéntől a felelős gazdálkodóig. Diákjaink így egy sikeres és lehetőleg boldog élet kialakításához és formálásához kapnak segítséget.


A sokrétű külföldi tanulmányi kirándulásokon diákjaink lehetőséget kapnak, hogy más népek kultúrájával és nyelvével ismerkedhessenek. Az úti célok többek között Lengyelország és Spanyolország, Olaszország, Anglia, Skócia, Ausztria voltak. Az Erasmus projektek keretében holland diákcsere kapcsolatot is ápolunk. A Határtalanul pályázati programok során érintettük Erdélyt, a Felvidéket, Kárpátalját és a Délvidék magyarlakta területeit.

A BGSzC Budai Gimnázium és Szakgimnázium gyakorlóiskolai kapcsolatban van az ELTE, a Testnevelési Egyetem képzéseivel.

A gimnázium célkitűzése, hogy tanulóinkat felkészítse a közép- és emelt szintű érettségi vizsgákra, így az egyetemi, főiskolai tanulmányokra, felsőfokú szakképzésre. A felvételi eredmények alátámasztják iskolánk célkitűzéseit és programsorát, hiszen korszerű ismereteik révén a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképessé válnak a nálunk végzettek.

Ahhoz, hogy az iskolánkban tanuló diákok felnőttkorukra sikeres, tisztességes, humánus emberek legyenek, mi mindent megteszünk, azonban a diákok együttműködése és szüleik támogatása elengedhetetlen.


Bízom abban, hogy a gimnáziumban eltöltött évek során élethosszig tartó barátságok, kapcsolatok köttetnek és jó szívvel tekintenek majd vissza az itt eltöltött évekre.

Szabó Orsolya

igazgató