Munkatársak

Banusné Molnár Zsuzsanna
igazgató

 

Tanáraink

Név Elérhetőség Tantárgy
TANÁRI KAR
Ábrahám-Bura Annamária   testnevelés
Bajnoczi Ferenc Tiborné bajnoczi.tiborne@budaigimnazium.hu informatika, digitális kultúra
Banusné Molnár Zsuzsanna Judit molnar.zsuzsanna@budaigimnazium.hu történelem. életvitel és gyakorlat
Bartha Beatrix bartha.bea@budaigimnazium.hu magyar
Bédai Tibor bedai.tibor@budaigimnazium.hu testnevelés
Bencze Melinda bencze.melinda@budaigimnazium.hu német, orosz
Benkő Nóra titkarsag@pmszamail.hu  
Bicskei Petra bicskei.petra@budaigimnazium.hu német
Bikfalvi Máté bikfalvi.mate@budaigimnazium.hu angol
Boldizsár Célia boldizsar.celia@budaigimnazium.hu angol, biológia
Borhi Rudolf borhi.rudolf@budaigimnazium.hu testnevelés
Brunner Egon Rolland brunner.egon@budaigimnazium.hu testnevelés 
Czibók Péterné czibok.peterne@budaigimnazium.hu angol, célnyelvi civilizáció
Csákváry-Kovács Rózsa   angol, matematika
Deme Éva deme.eva@budaigimnazium.hu történelem, életvitel és gyakorlat
Door Lívia door.livia@budaigimnazium.hu angol
Egyed Livia egyed.livia@budaigimnazium.hu matematika
Gaál Marianna gaal.marianna@budaigimnazium.hu földrajz
Gábor Antal Áron gabor.aron@budaigimnazium.hu testnevelés
Gáspár Csaba gaspar.csaba@budaigimnazium.hu matematika
Géczyné Megyeri Marianna Gabriella megyeri.marianna@budaitechnikum.hu vizuális kultúra, dráma, anyanyelvi kompetencia
Giczi Imréné giczi.imrene@budaigimnazium.hu matematika
Girasek Edina girasek.edina@budaigimnazium.hu magyar, mozgóképkultúra és médiaismeret
Gombos Zsófia Inez gombos.zsofia@budaigimnazium.hu angol
Gonda Márta   magyar
Gráf Tímea Anna graf.timea@budaigimnazium.hu informatika, digitális kultúra
Gyivicsánné Bakk Marianna bakk.marianna@budaigimnazium.hu német
Hemrik Magdolna Ágnes hemrik.magda@budaigimnazium.hu angol
Dr. Hornyák Andrea hornyak.andrea@budaitechnikum.hu vállakozási ismeretek
Huszár Zsuzsanna huszar.zsuzsanna@budaigimnazium.hu matematika, informatika, digitális kultúra
Izsay-Horváth Alexandra izsay.alexandra@budaigimnazium.hu vizuális kultúra, digitális kultúra
Jákli Zsófia jakli.zsofia@budaigimnazium.hu angol, orosz
Juhász Istvánné juhasz.istvanne@budaigimnazium.hu matematika, fizika
Juhos Enikő Klára juhos.eniko@budaigimnazium.hu matematika
Kaszás Erzsébet kaszas.erzsebet@budaigimnazium.hu mozgóképkultúra és médiaismeret, magyar
Kecskés Ferenc kecskes.ferenc@budaigimnazium.hu kémia, biológia
Kisvárdai Míra Zsuzsanna kisvardai.mira@budaigimnazium.hu vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret
Kozma Géza István kozma.geza@budaigimnazium.hu történelem. életvitel és gyakorlat
Lakatos Tibor lakatos.tibor@budaigimnazium.hu matematika, informatika, digitális kultúra
Lakosné Gyarmati Katalin   matematika
Lengyel Gabriella lengyel.gabriella@budaigimnazium.hu laboráns
Losonczi Anita

titkarsag@pmszamail.hu

 
Markolt Zsuzsanna markolt.zsuzsanna@budaigimnazium.hu magyar, fejlesztőpedagógus
Martony Gergely martony.gergely@budaigimnazium.hu testnevelés
Matiscsák Zsuzsanna matiscsak.zsuzsanna@budaigimnazium.hu angol
Merkely István Keresztély merkely.istvan@budaigimnazium.hu testnevelés
Mihály Helga Edit mihaly.helga@budaigimnazium.hu magyar, történelem
Miklovicz András miklovicz.andras@budaigimnazium.hu német
Nagy Erika nagy.erika@budaigimnazium.hu kémia, fizika
Nagy Sándor nagy.sandor@budaigimnazium.hu iskolapszichológus
Nagy Zsófia nagy.zsofia@budaigimnazium.hu matematika
Németh Zoltán Zsolt   magyar, történelem
Örkényi Zsuzsanna orkenyi.zsuzsanna@budaigimnazium.hu német
Pálinkás Györgyné palinkas.gyorgyne@budaigimnazium.hu matematika, fejlesztőpedagógus, könyvtáros
Patziger Katalin Rózsa patziger.katalin@budaigimnazium.hu angol, német
Péter Zsófia peter.zsofia@budaigimnazium.hu spanyol
Pusztai Balázs pusztai.balazs@budaigimnazium.hu angol, célnyelvi civilizáció, történelem, etika
Quiles Burruezo Juan Antonio quiles.juan@budaigimnazium.hu spanyol
Rékasi Gergelyné rekasi.gergelyne@budaigimnazium.hu földrajz, olasz
Répásy Nóra repasy.nora@budaigimnazium,hu angol, matematika
Sági Andrea sagi.andrea@budaigimnazium.hu francia, olasz
Dr. Sárváry Marianna Erzsébet sarvary.marianna@budaigimnazium.hu magyar, történelem, etika
Schlagerné Kónya Anita Tünde konya.anita@budaigimnazium.hu történelem, életvitel és gyakorlat
Sersényi Zsolt sersenyi.zsolt@budaigimnazium.hu biológia, kémia
Somogyi Viola Klára somogyi.viola@budaigimnazium.hu fizika
Soós Györgyi soos.gyorgyi@budaigimnazium.hu történelem, életvitel és gyakorlat
Spalovszky Csaba József spalovszky.csaba@budaigimnazium.hu angol, francia
Stettner Andrea stettner.andrea@budaigimnazium.hu testnevelés
Szamek-Nagy Andrea szamek.andrea@budaigimnazium.hu spanyol
Dr. Szatmáryné Fricz Orsolya fricz.orsolya@budaigimnazium.hu földrajz, történelem
Szentgyörgyvölgyi Fruzsina Katalin szentgyorgyvolgyi.fruzsina@budaigimnazium.hu angol
Sztrehárszki Mónika sztreharszki.monika@budaigimnazium.hu biológia, kémia
Takácsné Christián Klára takacsne.klara@budaigimnazium.hu testnevelés
Tenk Gabriella Mária tenk.gabriella@budaigimnazium.hu ének-zene
Tihanyi Márta Katalin tihanyi.marta@budaigimnazium.hu iskolapszichológus
Tomposné Hakkel Tünde hakkel.tunde@budaigimnazium.hu spanyol
Tótka Zsuzsanna   angol, történelem
Túriné Kántor Mónika Csilla kantor.monika@budaigimnazium.hu angol
Varga József varga.jozsef@budaigimnazium.hu matematika
Vencz Zoltán

vencz.zoltan@budaigimnazium.hu  

spanyol
Veresné Dongó Katalin dongo.katalin@budaitechnikum.hu gazdasági ismeretek
Vrana-Heits Anita heits.anita@budaigimnazium.hu magyar, etika, francia
Zemplényiné Szentes Éva szente.eva@budaigimnazium.hu angol
Zombori Tamás zombori.tamas@budaigimnazium.hu angol
     
TITKÁRSÁG
Karsai-Joó Éva joo.eva@budaigimnazium.hu iskolatitkár
Szolvik Hajnalka Karolina szolvik.hajnalka@budaigimnazium.hu iskolatitkár, gazdasági ügyintézés
Viczkó Szilvia viczko.szilvia@budaigimnazium.hu iskolatitkár