Munkatársak

Szabó Orsolya
igazgató

 

Tanáraink

Név

Elérhetőség

Tantárgy

TANÁRI KAR

Ábrahám-Bura Annamária

bura.annamaria@budaigimnazium.hu

testnevelés

Bajnoczi Ferenc Tiborné

bajnoczi.tiborne@budaigimnazium.hu

informatika, digitális kultúra

Bartha Beatrix

bartha.bea@budaigimnazium.hu

magyar

Bédai Tibor

bedai.tibor@budaigimnazium.hu

testnevelés

Benkő Nóra

titkarsag@pmszamail.hu

színiakadémia

Bikfalvi Máté

bikfalvi.mate@budaigimnazium.hu

angol

Borhi Rudolf

borhi.rudolf@budaigimnazium.hu

testnevelés

Brunner Egon Rolland

brunner.egon@budaigimnazium.hu

testnevelés 

Czibók Péterné

czibok.peterne@budaigimnazium.hu

angol, célnyelvi civilizáció

Dolgoborodov Alexander

 
 

orosz

Door Lívia

door.livia@budaigimnazium.hu

angol

Egyed Livia

egyed.livia@budaigimnazium.hu

matematika

Farkas Andrea

farkas.andrea@budaigimnazium.hu

biológia, kémia

Gaál Marianna

gaal.marianna@budaigimnazium.hu

földrajz, természettudomány

Gábor Antal Áron

gabor.aron@budaigimnazium.hu

testnevelés

Gáspár Csaba

gaspar.csaba@budaigimnazium.hu

matematika

Géczyné Megyeri Marianna

 

vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret

Girasek Edina

girasek.edina@budaigimnazium.hu

magyar, mozgóképkultúra és médiaismeret

Golyha Flóra

golyha.flora@budaigimnazium.hu

angol, történelem

Gombos Zsófia Inez

gombos.zsofia@budaigimnazium.hu

angol

Gonda Márta

gonda.marta@budaigimnazium.hu

magyar

Gráf Tímea Anna

graf.timea@budaigimnazium.hu

informatika, digitális kultúra

Gyivicsánné Bakk Marianna

bakk.marianna@budaigimnazium.hu

német

György Piroska

gyorgy.piroska@budaigimnazium.hu

matematika

Dr. Hornyák Andrea

 

gazdasági ismeretek

Huszár Zsuzsanna

huszar.zsuzsanna@budaigimnazium.hu

matematika, digitális kultúra

Juhos Enikő Klára

juhos.eniko@budaigimnazium.hu

matematika

Kaposi Anna Mária

kaposi.anna@budaigimnazium.hu

fizika

Karácsonyi Sebastian

karacsonyi.sebastian@budaigimnazium.hu

angol

Kecskés Ferenc

kecskes.ferenc@budaigimnazium.hu

kémia, biológia

Klein Balázs

klein.balazs@budaigimnazium.hu

angol, történelem

Kozma Géza István

kozma.geza@budaigimnazium.hu

történelem. életvitel és gyakorlat

Lakatos Tibor

lakatos.tibor@budaigimnazium.hu

matematika

Lengyel Gabriella

lengyel.gabriella@budaigimnazium.hu

laboráns

Losonczi Anita

titkarsag@pmszamail.hu

színiakadémia

Markolt Zsuzsanna

markolt.zsuzsanna@budaigimnazium.hu

magyar, fejlesztőpedagógus, etika

Martony Gergely

martony.gergely@budaigimnazium.hu

testnevelés

Merkely István Keresztély

merkely.istvan@budaigimnazium.hu

testnevelés

Mihály Helga Edit

mihaly.helga@budaigimnazium.hu

magyar

Miklovicz András

miklovicz.andras@budaigimnazium.hu

német, francia

Nagy Erika

nagy.erika@budaigimnazium.hu

kémia, fizika

Nagy Sándor

nagy.sandor@budaigimnazium.hu

iskolapszichológus

Nyuli Boglárka

nyuli.boglarka@budaigimnazium.hu

angol

Oláh Száraz Ildikó

 

angol

Örkényi Zsuzsanna

orkenyi.zsuzsanna@budaigimnazium.hu

német, etika

Pálinkás Györgyné

palinkas.gyorgyne@budaigimnazium.hu

matematika, fejlesztőpedagógus, könyvtáros

Patziger Katalin Rózsa

patziger.katalin@budaigimnazium.hu

angol

Pusztai Balázs

pusztai.balazs@budaigimnazium.hu

angol, célnyelvi civilizáció, történelem

Quiles Burruezo Juan Antonio

quiles.juan@budaigimnazium.hu

spanyol

Rékasi Gergelyné

rekasi.gergelyne@budaigimnazium.hu

földrajz, olasz

Répásy Nóra

repasy.nora@budaigimnazium,hu

angol, matematika

Ritzl Judit

ritzl.judit@budaigimnazium.hu

vizuális kultúra

Sági Andrea

sagi.andrea@budaigimnazium.hu

francia, olasz

Dr. Sárváry Marianna Erzsébet

sarvary.marianna@budaigimnazium.hu

magyar, történelem, etika

Schlagerné Kónya Anita Tünde

konya.anita@budaigimnazium.hu

történelem, életvitel és gyakorlat

Soós Györgyi

soos.gyorgyi@budaigimnazium.hu

történelem, életvitel és gyakorlat

Stettner Andrea

stettner.andrea@budaigimnazium.hu

testnevelés

Szabó Orsolya

szabo.orsolya@budaigimnazium.hu

angol

Dr. Szatmáryné Fricz Orsolya

fricz.orsolya@budaigimnazium.hu

földrajz, történelem

Szekeresné Simonyi Ilona

simonyi.ilona@budaigimnazium.hu

angol

Szentgyörgyvölgyi Fruzsina Katalin

szentgyorgyvolgyi.fruzsina@budaigimnazium.hu

angol

Sztrehárszki Mónika

sztreharszki.monika@budaigimnazium.hu

biológia

Tatai Beáta

 

gazdasági ismeretek

Tomposné Hakkel Tünde

hakkel.tunde@budaigimnazium.hu

spanyol

Túriné Kántor Mónika Csilla

kantor.monika@budaigimnazium.hu

angol

Varga Boglárka

varga.boglarka@budaigimnazium.hu

testnevelés

Vencz Zoltán

vencz.zoltan@budaigimnazium.hu  

spanyol

Vrana-Heits Anita

heits.anita@budaigimnazium.hu

magyar

Wilhelm Mónika

wilhelm.monika@budaigimnazium.hu

vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret

Zemplényiné Szentes Éva

szentes.eva@budaigimnazium.hu

angol

Zombori Tamás

zombori.tamas@budaigimnazium.hu

angol

TITKÁRSÁG

Gödri Emese

godri.emese@budaigimnazium.hu

iskolatitkár

Szolvik Hajnalka Karolina

szolvik.hajnalka@budaigimnazium.hu

iskolatitkár

Szücs Imola

gazdasági ügyintéző

Viczkó Szilvia

viczko.szilvia@budaigimnazium.hu

iskolatitkár